Missie

Onze missie is …

Visie

Onze visie is gebaseerd op het holistisch wereldbeeld

Onze visie is …

Wat we doen

De 5 beginselen van groei

Kernwaarden


Onze missie is …

…om iedereen die een andere wending aan zijn of haar leven wil geven, te begeleiden naar een staat van groei.

…om iedereen te leren vloeiend, lichter en moeiteloos te leven vanuit lichaam, geest, hart en ziel.

…om iedereen te begeleiden naar de persoon die je daadwerkelijk wilt zijn en wat je werkelijk wilt doen in je leven.


Onze visie is gebaseerd op het holistisch wereldbeeld.

Effortless Coaching is een holistische vorm van coaching. Het woord holisme komt van het Griekse ´holon´, wat ´het geheel´ betekent. We zijn méér dan de som der delen… Holistisch betekent alomvattend. Holistisch coachen betekent coachen op alle niveaus die ons mens-zijn rijk is: lichaam, geest, hart en ziel. Holistisch leven is leven vanuit jouw potentieel, wetende dat je méér bent dan alleen je lichaam met emoties en gedachten. En dat begint allemaal bij het bewustzijn-van. In hoeverre ben jij bewust van jouw potentieel? Wil je graag jouw potentieel verder ontdekken? Jouw bewustzijn vergroten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze ontdekkingssessie met één van ons.


Onze visie is …

…iedereen is heel en compleet en kan die heelheid van lichaam en geest ervaren.

…iedereen is onlosmakelijk verbonden met alles om zich heen.


De 5 beginselen van groei

De 5 beginselen van groei zijn leidend in de Effortless Coaching aanpak.

  1. Energie in overvloed
Wij zijn allemaal verbonden met dezelfde Bron of noem het het (quantum)Veld. De Bron is iets dat vele malen groter is dan wij hier op aarde kunnen beseffen. Het voorziet in alles wat we nodig hebben. Er is voldoende voor iedereen en samen kunnen we alles bereiken.

  1. Vrij geven en ontvangen
Als je écht beseft en voelt dat je aangesloten bent op de Bron en dat overvloed er is voor iedereen, dan hoef je niets meer voor jezelf te houden. Je kunt vrij delen met de mensen om je heen en het stroomt allemaal vloeiend. Hou de dingen niet vast, laat ze vrij stromen tussen jou en anderen.

  1. Intuïtieve respons
Dit beginsel gaat over het maken van de juiste keuze. De juiste keuze is de keuze die je in harmonie met het veld brengt of houdt. Je kunt voelen wat de juiste keuze is. Er is een spontane juiste actie.

  1. Kracht van de intentie
Onzekerheid is geen onveiligheid, vertrouw er op dat wat op je pad komt goed is voor jou. Leef in het nu, vanuit een duidelijke intentie, zonder de toekomst te willen bepalen. Vanuit de intentie stroomt het naar je toe.

  1. Jouw unieke bijdrage
Jouw opdracht is om jezelf tot volle bloei te brengen, niet als een ander te zijn, dat doen ze zelf wel. Jouw unieke bijdrage is je echte zelf te zijn, onbezorgd en moeiteloos.


Kernwaarden

Het collectief staat achter de volgende kernwaarden:

  • We staan naast de cliënt, begeleiden hem om zijn eigen wijsheid te ontdekken
  • We richten ons op de hele persoon en alle aspecten van zijn leven
  • De cliënt is richtinggevend: we gaan uit van wat er speelt in zijn leven en dat is de ingang